Thành viên saous2923

Đã đăng ký được: 2 năm (since 17/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Elina Amber Lippy
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của saous2923

Điểm: 310 điểm (hạng #30,051)
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 0
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 1 hủy bình chọn

Đăng lên tường cho saous2923

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...