Thành viên oenRoe

Đã đăng ký được: 2 năm (since 14/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Su Soon Kia
Vị trí:
Tự giới thiệu: I enjoyed my life when I had nothing

Hoạt động của oenRoe

Điểm: 410 điểm (hạng #25,464)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 6
Các bình luận: 0
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho oenRoe

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...