Thành viên mogro

Đã đăng ký được: 2 năm (since 06/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Lappi
Vị trí:
Tự giới thiệu: I love songwriting

Hoạt động của mogro

Điểm: 1,150 điểm (hạng #2,566)
Các câu hỏi: 6 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 12 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 3 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho mogro

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...