Thành viên arrDiogo

Đã đăng ký được: 2 năm (since 02/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Trent
Vị trí: Shenzhen
Tự giới thiệu:

Hoạt động của arrDiogo

Điểm: 250 điểm (hạng #34,625)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn

Đăng lên tường cho arrDiogo

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...