Thành viên Panny_a

Đã đăng ký được: 2 năm (since 31/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí: Kolkata, India
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Panny_a

Điểm: 280 điểm (hạng #32,056)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 1
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Panny_a

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...