Thành viên Ohg_But

Đã đăng ký được: 2 năm (since 09/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Adule
Vị trí: USA
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Ohg_But

Điểm: 490 điểm (hạng #20,557)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Ohg_But

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...