Thành viên Jbebhan

Đã đăng ký được: 2 năm (since 11/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Kohs Devin Buddy
Vị trí: Japan
Tự giới thiệu: I like to work with artists who are as wide in their musical taste as I am

Hoạt động của Jbebhan

Điểm: 310 điểm (hạng #30,051)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 1
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Jbebhan

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...