Thành viên Gvp_are

Đã đăng ký được: 2 năm (since 26/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Hults Amada
Vị trí: Guadalajara, Mexico
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Gvp_are

Điểm: 140 điểm (hạng #52,254)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 4
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Gvp_are

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...