Thành viên Abg6381

Đã đăng ký được: 2 năm (since 11/5/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Rapa
Vị trí:
Tự giới thiệu: I have loved my German people and my fatherland with a warm heart

Hoạt động của Abg6381

Điểm: 130 điểm (hạng #56,628)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Abg6381

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...