Đặt câu hỏi:

Giới thiệu về ToughDev Q&A

ToughDev Q&A là trang web hỏi đáp cho các bạn đam mê lập trình, phát triển phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thành công một thư viện đầy đủ các câu hỏi và trả lời về tất cả các vấn đề có liên quan đến lập trình!

Trước khi sử dụng Geekub bạn phải đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng trên trang web của chúng tôi tại http://www.toughdev.vn/. Các điều khoản sử dụng và có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra do việc sử dụng Geekub, bất kể vì lý do gì, trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của người sử dụng một cách nghiêm túc và sẽ không xuất bản và không bán bất kỳ thông tin chúng tôi có thể có được từ người sử dụng cho bên thứ ba, trừ khi được pháp luật cho phép. Các thông tin đó có thể bao gồm tên người dùng, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, địa chỉ IP và những dữ liệu có liên quan.

Bằng cách truy cập bất kỳ trang nào trên Geekub, bạn đã đồng ý sử dụng cookie để khiến bạn có thể duyệt nội dung được cung cấp bởi ToughDev và các bên thứ ba khác, ví dụ như Google, eBay, Amazon và DoubleClick, một cách tốt hơn. Nếu bạn không muốn sử dụng cookie cho các dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba, vui lòng truy cập trang web của họ để biết thêm thông tin.

Trừ khi có quy định khác, tất cả các nhãn hiệu và tên sản phẩm xuất hiện trên trang web này thuộc về chủ sở hữu tương ứng của họ.
...