Tại sao tôi có thể ghi đè bằng method nếu class của tôi không kế thừa từ bất cứ điều gì?


0 Phiếu
Đã hỏi 25/5/2016 bởi GurEngel (120 điểm)
Tôi có chút nhầm lẫn như thế nào sau đây code hoạt động
public class DefaultClass
{
    public override bool Equals(object obj)
    {
        return base.Equals(obj);
    }
}
câu hỏi của tôi là: tôi không kế thừa bất kỳ class , nhưng làm thế nào tôi vẫn có thể ghi đè bằng phương pháp. code này được biên soạn một cách hoàn hảo ở VS2010. Bất cứ ý tưởng, cách làm việc này?

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.


ToughDev Q&A là gì?

Trang web hỏi đáp cho các bạn đam mê lập trình, phát triển phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thành công một thư viện đầy đủ các câu hỏi và trả lời về tất cả các vấn đề có liên quan đến lập trình!...