Tôi có thể đề nghị "Tạo method khai" nơi để lưu trữ mới tạo ra code trong Visual C#?


0 Phiếu
Đã hỏi 19/5/2016 bởi Thebetter (280 điểm)
Tôi đang sử dụng Microsoft Visual C# 2010. Tôi có một class trong hai tập tin: file1.cs
partial class SomeClass {
    // something
}
file2.cs
partial class SomeClass {
    // something else
}
bây giờ, ở một số vị trí thứ ba thuộc dự án, khi tôi viết " SomeClass.SomeMethod() " và nhấn Alt + Shift + F10, và chọn "tạo ra method khai..." nó luôn luôn tạo ra code trong file1.cs . Câu hỏi của tôi là: là nó có thể cung cấp cho chỉ thị để làm điều đó trong file2.cs , và như thế nào?

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.


ToughDev Q&A là gì?

Trang web hỏi đáp cho các bạn đam mê lập trình, phát triển phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thành công một thư viện đầy đủ các câu hỏi và trả lời về tất cả các vấn đề có liên quan đến lập trình!...