Câu hỏi liên quan

0 Phiếu
0 Câu trả lời
0 Phiếu
0 Câu trả lời
+1 Phiếu
0 Câu trả lời
0 Phiếu
0 Câu trả lời

Làm thế nào có thể tìm hiểu tất cả các kiểm tra ra các tập tin trong TFS 2010?


0 Phiếu
Đã hỏi 15/5/2016 bởi ristosoose (160 điểm)
Chúng tôi đang sử dụng Visual Studio 2010 cuối cùng TFS 2010 doanh nghiệp và trên Windows Server 2008, R2. Cho một đóng băng code sắp tới, tôi cần phải kiểm tra nhanh cho dù bất kỳ nhà phát triển đã kiểm tra trên các tập tin. Có một cách để làm điều này được xây dựng vào TFS và/hoặc Visual Studio 2010?

2 Câu trả lời

0 Phiếu
Đã trả lời 28/5/2016 bởi vag2217 (710 điểm)
Một phương pháp được xây dựng trong, bạn có thể sử dụng lực lượng đặc nhiệm command công cụ dòng của tình trạng command . Chỉ cần mở một dấu nhắc command Visual Studio từ menu bắt đầu sử dụng nó. Theo mặc định nó sẽ liệt kê tình trạng workspace của riêng bạn, nhưng nếu bạn có thể tìm ra dòng command bạn có thể danh sách người khác workspaces quá. Edit: tf status /user:* /recursive nên làm những gì bạn muốn. Nếu bạn chạy nó trong một thư mục vẽ bản đồ tại địa phương bạn sẽ không cần phải chỉ định các tập tin để tìm kiếm, hoặc bạn chỉ có thể bao gồm một filespec như tf status $/MyProject/SomeFolder/*.* /user:* /recursive
+1 Phiếu
Đã trả lời 28/5/2016 bởi really_also (240 điểm)
  1. nhấp chuột phải vào đầu hầu hết các thư mục mà bạn muốn để bắt đầu trong
  2. chọn "Tìm thấy trong nguồn kiểm soát"
  3. chọn "Trạng thái"
  4. phòng "Đệ quy"
  5. kiểm tra "Trạng thái"
  6. nhập User trong các "Hiển thị tập tin kiểm tra để:" hộp (tôi có để bao gồm các tên miền của tôi, tức là domain\\userid)
  7. bấm vào "Tìm kiếm"
Đã bình luận 29/5/2016 bởi implic (130 điểm)
Bạn có nhận được các biểu tượng khóa trong giải pháp Explorer? Nhìn xuống danh sách, và xem nếu bạn thấy bất kỳ với màu đỏ checkmarks bên cạnh chúng.

ToughDev Q&A là gì?

Trang web hỏi đáp cho các bạn đam mê lập trình, phát triển phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thành công một thư viện đầy đủ các câu hỏi và trả lời về tất cả các vấn đề có liên quan đến lập trình!...